Διοργανώνεται την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, ημερίδα CERtuS με θέμα «Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)», από τον Δήμο Αλίμου σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς) και την εταιρεία Ευδίτη – Ενεργειακός & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν τα μοντέλα χρηματοδότησης που έχουν μελετηθεί για την ενεργειακή ανακαίνιση των δημοτικών κτηρίων καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιασθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίξουν την υλοποίηση των εν λόγω ανακαινίσεων.

Θα παρουσιασθούν επίσης οι διαφορετικοί τύποι συμβάσεων με επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) και θα συζητηθούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια τόσο από την πλευρά των δήμων όσο και των ΕΕΥ.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CERtuS με τίτλο ‘Μηχανισμοί χρηματοδότησης και οικονομικά αποδοτικές επιλογές ανακαίνισης των υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης’ που αφορά στη μελέτη τρόπων χρηματοδότησης των κτηριακών ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες σε επίπεδο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.

Το έργο επικεντρώνεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, που λόγω της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να προβούν σε μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας επειδή αυτές απαιτούν συνήθως, σημαντικό επενδυτικό κεφάλαιο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΑ-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Ακαδημίας 7, Αθήνα, ώρα έναρξης 8:30 π.μ.

Για την συμμετοχή σας, επισυνάπτουμε δελτίο συμμετοχής pdf icon το οποίο πρέπει να αποσταλεί στην αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση ή εναλλακτικά καλέστε στο τηλέφωνο 2106446330.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση pdf icon της ημερίδας.