Η πέμπτη συνάντηση του έργου CERtuS πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες στις 14-15 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του ΕΝΕΑ και οργανώθηκε από τους Ιταλούς εταίρους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπεύθυνος Έργου από το EASME Philippe MOSELEY και οι εταίροι του έργου οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες.

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική, δόθηκε έμφαση κυρίως στην διάδοση και στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τις εκπαιδευτικές ημερίδες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στους τέσσερις Δήμους που συμμετέχουν στο CERtuS.