24 – 25 Μάρτιου 2015 – Ρίγα, Λετονία

Τα πρώτα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού προγράμματος CERTUS θα παρουσιαστούν από τον συντονιστή του προγράμματος Στέλλα Φανού (ΕΝΕΑ), στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα, με θέμα τη συντονισμένη δράση προώθησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.

Η Συντονισμένη δράση για την οδηγία ενεργειακής απόδοσης (CA EED), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια» (ΙΕΕ), με στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27 / ΕΕ).

Στη συνάντηση, θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις, οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο την υποστήριξη της χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς.\r\n\r\nΣτη συνάντηση θα παραστούν εκπρόσωποι από Υπουργεία, οργανισμοί, ειδικοί στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και ενδιαφερόμενοι για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος ESIF (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα (http://www.esd-ca.eu/)