Η τρίτη συνάντηση του έργου CERtuS πραγματοποιήθηκε στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας, στις 27 έως 28 Απριλίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Δήμου (Casa da Escrita).

Συμμετείχαν ο Υπεύθυνος Έργου από το EASME καθώς επίσης και οι εταίροι οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους για τους τελευταίους έξι μήνες. Επίσης ήταν μια ευκαιρία να συζητηθούν οι 12 ανακαινίσεις των κτιρίων σε ΣΜΚΕ, καθώς και τα μοντέλα ενεργειακών υπηρεσιών και τα βέλτιστα σχήματα χρηματοδότησης. Ακόμη συζητήθηκαν οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους έξι μήνες, δηλαδή η ανάπτυξη των μέσων για ανακαινίσεις ΣΜΚΕ, η έναρξη των δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ικανοτήτων σχετικών με το έργο καθώς και οι νέες δράσεις επικοινωνίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολόγησης το βράδυ της πρώτης ημέρας και το πρωί της δεύτερης ημέρας. Τέλος διοργανώθηκε τεχνικής φύσεως επίσκεψη σε δύο από τα κτίρια που μελετώνται στην Κοΐμπρα (το Δημαρχείο και τη Βιβλιοθήκη).