certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 spain-city-hall

Το 2000, έλαβε χώρα εκτεταμένη ανακαίνιση του κτηρίου. Το κέλυφος (τοίχοι, οροφή και παράθυρα) παρουσιάζει αποδεκτό βαθμό θερμοπερατότητας, ενώ τα υπάρχοντα συστήματα (φωτισμού, HVAC) είναι σχετικά σύγχρονης τεχνολογίας. Στο κτήριο γίνεται τακτική συντήρηση και δεν εντοπίστηκε σημαντική διείσδυση αέρα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Το σχήμα και η τοποθεσία του συνιστούν σοβαρούς περιορισμούς για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Το κτήριο βρίσκεται στην παλιά πόλη, όπου οι στενοί δρόμοι και η πυκνή αστική δόμηση μειώνουν την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στις οροφές. Εκτός αυτού, το αρχικό κτήριο είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας και δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί. Τέλος, κάθε χώρος εξυπηρετεί έναν καθορισμένο σκοπό, γι’ αυτό οι επιλογές για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και συστημάτων στο εσωτερικό του κτηρίου είναι περιορισμένες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Η έλλειψη δημόσιων κονδυλίων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών περιορίζουν τις δυνατότητες υλοποίησης της προτεινόμενης ανακαίνισης. Ο εξοπλισμός του κτηρίου είναι σύγχρονος και έχει ακόμα μεγάλη διάρκεια ζωής. Η απόδοσή του μπορεί να βελτιωθεί με την επιμόρφωση των χρηστών, που μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική όσο και η αντικατάστασή του από πιο ακριβό εξοπλισμό. Εντούτοις, το ποσοτικό αποτέλεσμα τέτοιων μέτρων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογισθεί. Επιπλέον, η νομοθεσία στην Ισπανία δεν επιτρέπει την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα των 100 kW, τα οποία είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς κάποιο είδος αποζημίωσης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής.

Νομοθετικά εμπόδια

Το δημαρχείο ανακηρύχτηκε διατηρητέο (Municipal ensemble) από τη βασκική κυβέρνηση με το διάταγμα 101/1996, που ψηφίστηκε στις 7 Μαΐου 1996, γεγονός που σημαίνει ότι το κτήριο τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας και ισχύουν περιορισμοί για την ανακαίνισή του.

Το Δημαρχείο της Ερρεντερία έχει ένα ιδιαίτερο τετράγωνο σχήμα και αποτελεί σημαντικό ορόσημο της Herriko Plaza, της πλατείας που καταλήγουν πέντε από τους εφτά δρόμους της μεσαιωνικής πόλης. Το κτήριο άρχισε να κατασκευάζεται το 1603 και εγκαινιάστηκε το 1607. Το δημαρχείο υπέστη σημαντικές φθορές το 1638, όταν γαλλικά στρατεύματα έκαψαν την πόλη. Η λεηλασία και οι ζημιές ήταν τόσο εκτεταμένες, που αρχικά είχε αποφασιστεί να αναγερθεί νέο κτήριο∙ τελικά όμως, το 1654 αποφασίστηκε να ανακαινιστεί. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκησαν μέχρι το 1666. Το κτήριο φέρει τα χαρακτηριστικά της τυπικής βασκικής αρχιτεκτονικής και είναι κατασκευασμένο από λαξευμένες πέτρες από ψαμμίτη. Πέρα από το ισόγειο, έχει δύο ορόφους που κατασκευάστηκαν αργότερα. Κάθε όροφος έχει τέσσερα δωμάτια, κατανεμημένα συμμετρικά στον χώρο. Το 2000 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επέκτασης, που είχε ως αποτέλεσμα την ενοποίηση του κτηρίου του 17ου αιώνα με δύο γειτονικά κτήρια μικρότερης ιστορικής σημασίας. Η ενοποίηση είχε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της τοπικής διοίκησης, καθώς επίσης τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, της ενιαίας χρήσης και της δομικής σταθερότητας του κτηρίου.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, αναγέρθηκε νέα κατασκευή πίσω από τις αρχικές προσόψεις των δευτερευόντων κτηρίων, διατηρώντας όμως τις αναλογίες και τα υλικά κατασκευής τους. Επίσης, έγιναν έργα ανακαίνισης στο ιστορικό δημαρχείο. Η εσωτερική αυλή του κτηρίου διατηρήθηκε, αφού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα φωτισμού. Η αυλή επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός στα εσωτερικά γραφεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Κέλυφος Κτηρίου

Λόγω της ανακαίνισης του κτηρίου το 2000, οι τοίχοι, η οροφή και τα παράθυρα έχουν καλή θερμική συμπεριφορά και η βελτίωση τους θα απέφερε μόνο ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής εξοικονόμησης, δυσανάλογο με το υψηλό κόστος της επένδυσης. Επίσης, για τη βελτίωση της θερμοπερατότητας απαιτούνται εκτενείς εργασίες, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του κτηρίου. Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο κέλυφος του κτηρίου.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Στο κτήριο υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα κυκλοφορίας ζεστού νερού, τα οποία τροφοδοτούνται από έναν λέβητα φυσικού αερίου. Η λειτουργία του λέβητα ενεργοποιείται μέσω αισθητήρων εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο λέβητας προμηθεύει ζεστό νερό σε δύο κτήρια: το Kapitain Etxea και το Δημαρχείο. Αργότερα όμως το πρώτο κτήριο απέκτησε το δικό του αυτόνομο σύστημα, με αποτέλεσμα το ισχύον σύστημα να είναι υπερδιαστασιολογημένο για τις ανάγκες του Δημαρχείου μόνο. Η απόδοση του συστήματος θέρμανσης θα βελτιωθεί με τη χρήση ενός λέβητα συμπύκνωσης με υψηλό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης (COP). Ο λέβητας που προβλέπεται από το σχέδιο ανακαίνισης έχει COP 1,1 και συνολική ισχύ 130 kW.

Υπάρχουν ανεξάρτητα συστήματα ψύξης. Το πρώτο σύστημα εξυπηρετεί την ψύξη των διοικητικών υπηρεσιών του 3ου ορόφου και αποτελείται από μία κεντρική μονάδα αέρα-αέρα, τοποθετημένη στην οροφή του κτηρίου και μια εσωτερική στο ταβάνι. Το δεύτερο σύστημα αποτελείται από μια μονάδα τεχνολογίας VRV, που έχει 8 εξωτερικές μονάδες εγκαταστημένες στην οροφή του κτηρίου. Κάθε εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με 7 εσωτερικές. Το δίκτυο των εσωτερικών μονάδων που συνδέονται με την ίδια εξωτερική είναι αυτόνομο και ελέγχεται με τηλεχειρισμό. Οι 8 εξωτερικές μονάδες συνδέονται με χρονοδιακόπτες που περιορίζουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του κτηρίου. Το σύστημα VRV λειτουργεί ικανοποιητικά από άποψη ενεργειακής απόδοσης και άνεσης των χρηστών και συνεπώς δεν θα αντικατασταθεί.Φωτισμός

Στο σχέδιο ανακαίνισης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων φθορισμού από λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Επίσης, σε περιοχές του κτηρίου κοντά σε παράθυρα και άλλους χώρους με ηλιοφάνεια θα εγκατασταθούν αισθητήρες φυσικού φωτισμού.

ΑΠΕ

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο κεκλιμένο τμήμα της οροφής. Η εγκατάσταση, συνολικής ισχύος 40,2 kWp, θα καταλάβει έκταση 332 m2 και θα αποτελείται από μονοκρυσταλλικά πάνελ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1603-2000
Επιφάνεια / Όγκος:
2,961 m2 / 11,418 m3
Τύπος κτηρίου:
Δημαρχείο
 supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf
Link to Guide or Brochure

certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

 
Εξοικονόμηση ενέργειας

Η σημερινή κατανάλωση του κτηρίου ισούται με 131.630 kWh/έτος (φυσικό αέριο) και 147.530 kWh/έτος (ηλεκτρισμός), ενώ η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ισούται με 517.999 kWh/έτος. Η κατανάλωση μετά την ανακαίνιση υπολογίζεται σε 127.040 kWh/έτος (φυσικό αέριο), 60.783 kWh/έτος (ηλεκτρισμός) και 286.954 kWh/έτος (πρωτογενής ενέργεια). Η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα είναι 231.045 kWh/έτος. Βάσει των σημερινών τιμών στην Ισπανία, η εξοικονόμηση αυτή θα μειώσει τις ετήσιες δαπάνες κατά 12.374 €.

Μείωση εκπομπών CO2

Η ανακαίνιση θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 57,36 τόνους/έτος.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ

Το 39% της ενέργειας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Το σύστημα φωτοβολταϊκών θα παράγει 38.757 kWh/έτος.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 231,045 kWh
Κόστος 169,684 €
Εξοικονόμηση δαπανών 12,374 €/έτος
Χρόνος απόσβεσης 5.6 έτη
Μείωση εκπομπών CO2 57.36 τόνοι/έτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Κόστος ανακαίνισης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 169.684 € και αντιστοιχεί σε 57,30 €/m2.

Περίοδος αποπληρωμής έργου

Ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι 9 χρόνια (συνυπολογίζοντας τη μείωση των εξόδων συντήρησης). Εντούτοις, οι ταμειακές ροές δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση του έργου αποκλειστικά από την «αγορά» π.χ. μια ΕΕΥ.

Εξοικονόμηση δαπανών

Οι δαπάνες για ενέργεια ανέρχονται σε 11.698 €/έτος. Οι δαπάνες για συντήρηση μετά την ανακαίνιση θα μειωθούν κατά 9.781 €/έτος, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη συνολική εξοικονόμηση. Συνολικά, το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση δαπανών και τη μείωση των εξόδων συντήρησης θα είναι 21.478 €.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HVAC 9,761
Συστήματα φωτισμού (εσωτερικά) 10,493
ΑΠΕ 149,430
Σύνολο 169,684
ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Είναι αναγκαία η αναδιαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβάνοντας απαραίτητα τη συμμετοχή του δήμου. Το βέλτιστο σενάριο είναι το εξής:

  • Κεφάλαια της ΕΕΥ: 9%
  • Επιδοτούμενα δάνεια: 40%
  • Επιδότηση: 40%

Ο τύπος του συμβολαίου ΣΕΑ, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί το μοντέλο του Διαμοιραζόμενου Οφέλους (shared savings) με ποσοστό 5% για τον δήμο έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής.

Διάρκεια ΣΕΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 20 χρόνια, επειδή ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι μεγάλος.

  • Σύνδεσμος πίνακα Οικονομικής αξιολόγησης (*)

cityhall-errenteria

 supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf
Link to D3.7 pdf

 certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 spain-city-hall

Το 2000, έλαβε χώρα εκτεταμένη ανακαίνιση του κτηρίου. Το κέλυφος (τοίχοι, οροφή και παράθυρα) παρουσιάζει αποδεκτό βαθμό θερμοπερατότητας, ενώ τα υπάρχοντα συστήματα (φωτισμού, HVAC) είναι σχετικά σύγχρονης τεχνολογίας. Στο κτήριο γίνεται τακτική συντήρηση και δεν εντοπίστηκε σημαντική διείσδυση αέρα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Το σχήμα και η τοποθεσία του συνιστούν σοβαρούς περιορισμούς για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Το κτήριο βρίσκεται στην παλιά πόλη, όπου οι στενοί δρόμοι και η πυκνή αστική δόμηση μειώνουν την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στις οροφές. Εκτός αυτού, το αρχικό κτήριο είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας και δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί. Τέλος, κάθε χώρος εξυπηρετεί έναν καθορισμένο σκοπό, γι’ αυτό οι επιλογές για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και συστημάτων στο εσωτερικό του κτηρίου είναι περιορισμένες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Η έλλειψη δημόσιων κονδυλίων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών περιορίζουν τις δυνατότητες υλοποίησης της προτεινόμενης ανακαίνισης. Ο εξοπλισμός του κτηρίου είναι σύγχρονος και έχει ακόμα μεγάλη διάρκεια ζωής. Η απόδοσή του μπορεί να βελτιωθεί με την επιμόρφωση των χρηστών, που μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική όσο και η αντικατάστασή του από πιο ακριβό εξοπλισμό. Εντούτοις, το ποσοτικό αποτέλεσμα τέτοιων μέτρων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογισθεί. Επιπλέον, η νομοθεσία στην Ισπανία δεν επιτρέπει την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα των 100 kW, τα οποία είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς κάποιο είδος αποζημίωσης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής.

Νομοθετικά εμπόδια

Το δημαρχείο ανακηρύχτηκε διατηρητέο (Municipal ensemble) από τη βασκική κυβέρνηση με το διάταγμα 101/1996, που ψηφίστηκε στις 7 Μαΐου 1996, γεγονός που σημαίνει ότι το κτήριο τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας και ισχύουν περιορισμοί για την ανακαίνισή του.

Το Δημαρχείο της Ερρεντερία έχει ένα ιδιαίτερο τετράγωνο σχήμα και αποτελεί σημαντικό ορόσημο της Herriko Plaza, της πλατείας που καταλήγουν πέντε από τους εφτά δρόμους της μεσαιωνικής πόλης. Το κτήριο άρχισε να κατασκευάζεται το 1603 και εγκαινιάστηκε το 1607. Το δημαρχείο υπέστη σημαντικές φθορές το 1638, όταν γαλλικά στρατεύματα έκαψαν την πόλη. Η λεηλασία και οι ζημιές ήταν τόσο εκτεταμένες, που αρχικά είχε αποφασιστεί να αναγερθεί νέο κτήριο∙ τελικά όμως, το 1654 αποφασίστηκε να ανακαινιστεί. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκησαν μέχρι το 1666. Το κτήριο φέρει τα χαρακτηριστικά της τυπικής βασκικής αρχιτεκτονικής και είναι κατασκευασμένο από λαξευμένες πέτρες από ψαμμίτη. Πέρα από το ισόγειο, έχει δύο ορόφους που κατασκευάστηκαν αργότερα. Κάθε όροφος έχει τέσσερα δωμάτια, κατανεμημένα συμμετρικά στον χώρο. Το 2000 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επέκτασης, που είχε ως αποτέλεσμα την ενοποίηση του κτηρίου του 17ου αιώνα με δύο γειτονικά κτήρια μικρότερης ιστορικής σημασίας. Η ενοποίηση είχε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της τοπικής διοίκησης, καθώς επίσης τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, της ενιαίας χρήσης και της δομικής σταθερότητας του κτηρίου.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, αναγέρθηκε νέα κατασκευή πίσω από τις αρχικές προσόψεις των δευτερευόντων κτηρίων, διατηρώντας όμως τις αναλογίες και τα υλικά κατασκευής τους. Επίσης, έγιναν έργα ανακαίνισης στο ιστορικό δημαρχείο. Η εσωτερική αυλή του κτηρίου διατηρήθηκε, αφού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα φωτισμού. Η αυλή επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός στα εσωτερικά γραφεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Κέλυφος Κτηρίου

Λόγω της ανακαίνισης του κτηρίου το 2000, οι τοίχοι, η οροφή και τα παράθυρα έχουν καλή θερμική συμπεριφορά και η βελτίωση τους θα απέφερε μόνο ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής εξοικονόμησης, δυσανάλογο με το υψηλό κόστος της επένδυσης. Επίσης, για τη βελτίωση της θερμοπερατότητας απαιτούνται εκτενείς εργασίες, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του κτηρίου. Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο κέλυφος του κτηρίου.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Στο κτήριο υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα κυκλοφορίας ζεστού νερού, τα οποία τροφοδοτούνται από έναν λέβητα φυσικού αερίου. Η λειτουργία του λέβητα ενεργοποιείται μέσω αισθητήρων εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο λέβητας προμηθεύει ζεστό νερό σε δύο κτήρια: το Kapitain Etxea και το Δημαρχείο. Αργότερα όμως το πρώτο κτήριο απέκτησε το δικό του αυτόνομο σύστημα, με αποτέλεσμα το ισχύον σύστημα να είναι υπερδιαστασιολογημένο για τις ανάγκες του Δημαρχείου μόνο. Η απόδοση του συστήματος θέρμανσης θα βελτιωθεί με τη χρήση ενός λέβητα συμπύκνωσης με υψηλό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης (COP). Ο λέβητας που προβλέπεται από το σχέδιο ανακαίνισης έχει COP 1,1 και συνολική ισχύ 130 kW.

Υπάρχουν ανεξάρτητα συστήματα ψύξης. Το πρώτο σύστημα εξυπηρετεί την ψύξη των διοικητικών υπηρεσιών του 3ου ορόφου και αποτελείται από μία κεντρική μονάδα αέρα-αέρα, τοποθετημένη στην οροφή του κτηρίου και μια εσωτερική στο ταβάνι. Το δεύτερο σύστημα αποτελείται από μια μονάδα τεχνολογίας VRV, που έχει 8 εξωτερικές μονάδες εγκαταστημένες στην οροφή του κτηρίου. Κάθε εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με 7 εσωτερικές. Το δίκτυο των εσωτερικών μονάδων που συνδέονται με την ίδια εξωτερική είναι αυτόνομο και ελέγχεται με τηλεχειρισμό. Οι 8 εξωτερικές μονάδες συνδέονται με χρονοδιακόπτες που περιορίζουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του κτηρίου. Το σύστημα VRV λειτουργεί ικανοποιητικά από άποψη ενεργειακής απόδοσης και άνεσης των χρηστών και συνεπώς δεν θα αντικατασταθεί.Φωτισμός

Στο σχέδιο ανακαίνισης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων φθορισμού από λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Επίσης, σε περιοχές του κτηρίου κοντά σε παράθυρα και άλλους χώρους με ηλιοφάνεια θα εγκατασταθούν αισθητήρες φυσικού φωτισμού.

ΑΠΕ

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο κεκλιμένο τμήμα της οροφής. Η εγκατάσταση, συνολικής ισχύος 40,2 kWp, θα καταλάβει έκταση 332 m2 και θα αποτελείται από μονοκρυσταλλικά πάνελ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1603-2000
Επιφάνεια / Όγκος:
2,961 m2 / 11,418 m3
Τύπος κτηρίου:
Δημαρχείο
 supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf

Link to Guide or Brochure

certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

 
Εξοικονόμηση ενέργειας

Η σημερινή κατανάλωση του κτηρίου ισούται με 131.630 kWh/έτος (φυσικό αέριο) και 147.530 kWh/έτος (ηλεκτρισμός), ενώ η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ισούται με 517.999 kWh/έτος. Η κατανάλωση μετά την ανακαίνιση υπολογίζεται σε 127.040 kWh/έτος (φυσικό αέριο), 60.783 kWh/έτος (ηλεκτρισμός) και 286.954 kWh/έτος (πρωτογενής ενέργεια). Η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα είναι 231.045 kWh/έτος. Βάσει των σημερινών τιμών στην Ισπανία, η εξοικονόμηση αυτή θα μειώσει τις ετήσιες δαπάνες κατά 12.374 €.

Μείωση εκπομπών CO2

Η ανακαίνιση θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 57,36 τόνους/έτος.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ

Το 39% της ενέργειας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Το σύστημα φωτοβολταϊκών θα παράγει 38.757 kWh/έτος.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 231,045 kWh
Κόστος 169,684 €
Εξοικονόμηση δαπανών 12,374 €/έτος
Χρόνος απόσβεσης 5.6 έτη
Μείωση εκπομπών CO2 57.36 τόνοι/έτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Κόστος ανακαίνισης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 169.684 € και αντιστοιχεί σε 57,30 €/m2.

Περίοδος αποπληρωμής έργου

Ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι 9 χρόνια (συνυπολογίζοντας τη μείωση των εξόδων συντήρησης). Εντούτοις, οι ταμειακές ροές δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση του έργου αποκλειστικά από την «αγορά» π.χ. μια ΕΕΥ.

Εξοικονόμηση δαπανών

Οι δαπάνες για ενέργεια ανέρχονται σε 11.698 €/έτος. Οι δαπάνες για συντήρηση μετά την ανακαίνιση θα μειωθούν κατά 9.781 €/έτος, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη συνολική εξοικονόμηση. Συνολικά, το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση δαπανών και τη μείωση των εξόδων συντήρησης θα είναι 21.478 €.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HVAC 9,761
Συστήματα φωτισμού (εσωτερικά) 10,493
ΑΠΕ 149,430
Σύνολο 169,684
ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Είναι αναγκαία η αναδιαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβάνοντας απαραίτητα τη συμμετοχή του δήμου. Το βέλτιστο σενάριο είναι το εξής:

  • Κεφάλαια της ΕΕΥ: 9%
  • Επιδοτούμενα δάνεια: 40%
  • Επιδότηση: 40%

Ο τύπος του συμβολαίου ΣΕΑ, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί το μοντέλο του Διαμοιραζόμενου Οφέλους (shared savings) με ποσοστό 5% για τον δήμο έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής.

Διάρκεια ΣΕΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 20 χρόνια, επειδή ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι μεγάλος.

  • Σύνδεσμος πίνακα Οικονομικής αξιολόγησης (*)

cityhall-errenteria

 supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf
Link to D3.7 pdf