certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΚΟΪΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

portugal-house-of-culture

Δύο από τους χώρους του κτηρίου νοικιάζονται σε άλλους φορείς:

  • Τμήμα του 2ου ορόφου χρησιμοποιείται ως χώρος εστίασης από το πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα.
  • Τμήμα του 3ου ορόφου χρησιμοποιείται από έναν πολιτιστικό σύλλογο σύγχρονης τέχνης της Κοΐμπρα, τον CAPC (Círculo de Artes Plásticas de Coimbra).

Την ευθύνη για τη διαχείριση των χώρων αυτών τη φέρει ο αντίστοιχος φορέας. Εντούτοις, καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για την οποία επιβαρύνεται ο δήμος.

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου είναι φτιαγμένοι από τσιμεντόλιθους και τούβλα πάχους 20-50 cm. Τα παράθυρα έχουν μονά τζάμια και κουφώματα αλουμινίου. Σχεδόν όλα τα παράθυρα διαθέτουν εσωτερικά παντζούρια, με εξαίρεση τα παράθυρα μπροστινής όψης στα οποία χρησιμοποιούνται σκούρα τζάμια. Οι πόρτες φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα παράθυρα.

Η πίσω πλευρά του κτηρίου παρουσιάζει υγρασία, κυρίως σε σημεία με ανεπτυγμένη βλάστηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Το κύριο οικονομικό εμπόδιο στην εφαρμογή του σχεδίου ανακαίνισης είναι το υψηλό συνολικό κόστος της επένδυσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την έλλειψη κρατικού προϋπολογισμού και τη χαμηλή διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών προγραμμάτων για τέτοιου είδους δράσεις, (κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεταβατικής περιόδου μεταξύ των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης).

Νομοθετικά εμπόδια

Δεν υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια στην υλοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου ανακαίνισης.

Το κτήριο κατασκευάστηκε την περίοδο 1991-1993 και εγκαινιάστηκε στις 26 Οκτωβρίου 1993. Βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Λειτουργεί ως Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο και στεγάζει μία βιβλιοθήκη, έναν εκθεσιακό χώρο και ένα αμφιθέατρο, καθώς επίσης αρκετά δημοτικά γραφεία. Έχει συνολικά 8 ορόφους, (τρεις από αυτούς είναι υπόγειοι).

Το κτήριο φιλοξενεί 80 υπαλλήλους και περίπου 17.500 επισκέπτες ετησίως.

Το ωράριο λειτουργίας είναι το εξής:

15 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου: Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-18:30

16 Σεπτεμβρίου – 14 Ιουλίου: Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-19:30 & Σάββατο 11:00-13:00 και 14:00-19:00

Οι δημόσιοι χώροι είναι προσβάσιμοι μετά τις 10:00

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Κέλυφος Κτηρίου

Η οροφή έχει ήδη ανακαινιστεί. Οι προϋπάρχουσες πλάκες από αµιαντοτσιµέντο αντικαταστάθηκαν από πέτασμα που αποτελείται από δύο μεταλλικές λαμαρίνες, στις οποίες έχει τοποθετηθεί μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 80 mm.

Συζητήθηκε το ενδεχόμενο επεμβάσεων στις προσόψεις, αλλά επιλογές που απαιτούν εργασίες ριζικής ανακαίνισης απορρίφθηκαν, γιατί παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία του κτηρίου.

Τα υπάρχοντα παράθυρα διαθέτουν μονά τζάμια και κουφώματα αλουμινίου. Δεν προτάθηκε η  αντικατάστασή τους από παράθυρα με διπλούς υαλοπίνακες, καθώς η αντικατάσταση του συστήματος HVAC είναι περισσότερο αποδοτική οικονομικά. Εντούτοις, η αντικατάσταση των παραθύρων είναι μία επέμβαση που θα έπρεπε να μελετηθεί στα πλαίσια μελλοντικών ανακαινίσεων.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Το σύστημα HVAC στο μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου εξασφαλίζεται από αυτόνομες μονάδες με αντλίες θερμότητας συνολικής ισχύος 239,27 kW, που είναι εγκαταστημένες στους τοίχους ή στην οροφή. Η αντικατάσταση των πολλών αυτόνομων μονάδων από μονάδες πολυδιαιρούµενου συστήματος δεν τέθηκε ως επιλογή γιατί, παρά το χαμηλότερο κόστος αγοράς, το κόστος εγκατάστασης και ο αντίκτυπος που θα έχει αυτή η επέμβαση στην ομαλή λειτουργία του κτηρίου θα ήταν πολύ υψηλότερα. Έτσι, αποφασίστηκε η αντικατάστασή τους από άλλες αυτόνομες μονάδες μεγαλύτερης απόδοσης. Έτσι, επιλέχθηκε ένα σύστημα με συντελεστή απόδοσης στη θέρμανση (COP) 5,74 και συντελεστή απόδοσης στην ψύξη (EER) 5,2.

Φωτισμός

Ο φωτισμός γίνεται κυρίως με λαμπτήρες φθορισμού τύπου Τ8 με ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

ΑΠΕ

Μελετήθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, προσανατολισμένων στο Νότο. Τα πάνελ θα προσαρμοσθούν στον προσανατολισμό του κτηρίου (αζιμούθιο 20ο) για να ελαχιστοποιηθεί η οπτική  όχληση. Αποφασίστηκε λοιπόν η εγκατάσταση 770 πάνελ, συνολικής ισχύος 181 kWp και ετήσιας παραγωγής ενέργειας 254,2 MWh/έτος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1991-1993
Επιφάνεια / Όγκος:
13,225 m2 / 39,944 m3
Τύπος κτηρίου:
Βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, εκθεσιακός χώρος
supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf

Link to Guide or Brochure

certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΚΟΪΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας πριν την ανακαίνιση ισούται με 487.229 kWh/έτος (ηλεκτρισμός) και αντιστοιχεί σε 49,4 kWh/m2. Μετά την ανακαίνιση, η κατανάλωση μειώνεται σε 13.479 kWh/έτος (ηλεκτρισμός), ποσό που αντιστοιχεί σε 1,4 kWh/m2. Μετά την ανακαίνιση, επομένως, εξοικονομείται το ποσό των 65.742 €/έτος και επιτυγχάνεται στο κτήριο εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 97,2%.

Μείωση εκπομπών CO2

Η μείωση εκπομπών CO2 ανέρχεται σε 66,27 τόνους/έτος.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ

Για την αξιολόγηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων συνυπολογίστηκε ότι η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 90%. Το 95,1% των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου θα καλύπτεται από ΑΠΕ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας 473,750 kWh
Κόστος 396,656 €
Εξοικονόμηση χρημάτων 65,742 €/έτος
Χρόνος απόσβεσης 6.03 έτη
Μείωση εκπομπών CO2 66.27 τόνοι/έτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος ανακαίνισης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 338.274 € και αντιστοιχεί σε 26,6 €/ m2.

Εξοικονόμηση δαπανών

Το ετήσιο οικονομικό όφελος λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας είναι 53.081 €.

Περίοδος αποπληρωμής έργου

Ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι περίπου 6 χρόνια.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HVAC 126,945
Συστήματα φωτισμού 17,121
ΑΠΕ 194,208
Κέλυφος κτηρίου 0
Σύστημα ελέγχου 0
Συνολική επένδυση 338,274

ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Στην κατάρτιση της ΣΕΑ, σύμφωνα με το παραδοτέο D3.5, επιλέχθηκε το μοντέλο Διαμοιραζόμενου Οφέλους (shared savings), που είναι και το πιο διαδεδομένο ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στο CERtuS.

Η EEY αναμένεται να επενδύσει μέσω ενός φορέα ειδικού σκοπού.

 

Διάρκεια ΣΕΑ

Η σύμβαση θα διαρκέσει 15 χρόνια.

Πηγές χρηματοδότησης 

Δεδομένης της πρότασης ανακαίνισης και των χαρακτηριστικών του σχεδίου, είναι δυνατή η συμμετοχή ΕΕΥ στο έργο στις σημερινές συνθήκες αγοράς, γιατί η υλοποίηση του έργου δύναται να εξασφαλίσει ταμειακές εισροές ικανές να αποπληρώσουν το δάνειο και να αποζημιώσουν το κεφάλαιο που επένδυσε η ΕΕΥ.

  • Χρήση ιδίων κεφαλαίων: 26%
  • Δανεισμός υψηλής προτεραιότητας: 60%
  • Δανειοδοτική Διευκόλυνση ΦΠΑ: 14%

Χρόνος αποπληρωμής ιδίων κεφαλαίων

Ο χρόνος αποπληρωμής των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται σε 13 χρόνια.

 

Επιπλέον σκέψεις

Βάσει αυτού του οικονομικού σχεδιασμού, καθίσταται δυνατή η ανάμειξη μιας ΕΕΥ. Η αποπληρωμή του επενδυτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το IRR, θεωρείται αποδεκτή για τέτοιου είδους έργα.

  • Σύνδεσμος πίνακα Οικονομικής αξιολόγησης (*)

municipalhouseofculturecoimbra

supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf
Link to D3.7 pdf