certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

greece-municipal-offices

Το κτήριο δεν συνορεύει με άλλα κτίσματα και η κατασκευή του είναι χαρακτηριστική της περιοχής που βρίσκεται και της εποχής που χτίστηκε. Οι τοίχοι έχουν μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 5 cm η οποία είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα δύο στρώματα τούβλων, η πλάκα της οροφής έχει μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 6 cm, ενώ στον χώρο των γραφείων υπάρχει και ψευδοροφή. Τα παράθυρα έχουν διπλά τζάμια και κουφώματα αλουμινίου. Το κέλυφος έχει θερμογέφυρες, λόγω του τρόπου κατασκευής των τοίχων. Όσον αφορά στα HVAC, κλιματιστικές μονάδες χρησιμοποιούνται τόσο για τη θέρμανση, όσο και για την ψύξη. Το σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 με μαγνητικά μπάλαστ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Το κτήριο λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρή σε σχέση με άλλα κτήρια που χρησιμοποιούνται σε 24ωρη βάση. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον χρόνο αποπληρωμής ορισμένων επεμβάσεων (π.χ. αντικατάσταση παραθύρων, μονώσεις) και τον διαμορφώνει κοντά στα 23 έτη.

Το κόστος πιο καινοτόμων συστημάτων (γεωθερμικά συστήματα, ηλιακή ψύξη κτλ.) είναι αρκετά υψηλό, γι’ αυτό και η ενσωμάτωσή τους δεν συνιστά εφικτή λύση, εκτός εάν επιδοτηθούν από το κράτος ή άλλους φορείς.

Νομοθετικά εμπόδια

Υπάρχει ένας περιορισμός σχετικά με τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν σε κτήρια. Για τα δημόσια κτήρια, προβλέπεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και 100% της συμφωνημένης ισχύος του κτηρίου. Αυτό περιορίζει το μέγεθος του προτεινόμενου συστήματος φωτοβολταϊκών, παρόλο που υπάρχει χώρος για μεγαλύτερο.

Το κτήριο στεγάζει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1986. Είναι ένα μονώροφο κτήριο το οποίο περιβάλλεται από μία μεγάλη, ανοιχτή έκταση με χώρους στάθμευσης και ένα συνεργείο επισκευής οχημάτων. Τα γειτονικά κτήρια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, έτσι ώστε δεν δημιουργείται κάποια σημαντική σκίαση. Το σχήμα του είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και εκτείνεται κατά μήκος του άξονα Ανατολής-Δύσης, με απόκλιση 33° από τον Βορρά. Χρησιμοποιείται από τις 7:30 έως τις 15:30 τις καθημερινές και φιλοξενεί ημερησίως 20 εργαζόμενους και περίπου 10 επισκέπτες.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Κέλυφος Κτηρίου: Η θερμομόνωση των τοίχων και της οροφής θα ενισχυθεί εξωτερικά με επιπλέον μόνωση (πολυστερίνη) πάχους 5 cm, θερμικής αγωγιμότητας 0,032 W/mK.

Υαλοπίνακες: Η βέλτιστη επιλογή είναι οι υαλοπίνακες θερμοπερατότητας 1,80 W/ m2K.

Φυσικός/Νυκτερινός αερισμός: Για την περαιτέρω μείωση των αναγκών ενέργειας για ψύξη, θα χρησιμοποιηθεί φυσικός/νυκτερινός εξαερισμός. Αεραγωγοί εξοπλισμένοι με σύστημα ανάκτησης.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Οι εσωτερικές μονάδες–κασέτες οροφής–θα εγκατασταθούν σε κάθε γραφείο και θα ελέγχονται από μεμονωμένους θερμοστάτες, έτσι ώστε κάθε γραφείο να έχει την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Επιπλέον, το σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας θα ρυθμίζει τη θερμοκρασία και υγρασία του εισερχόμενου αέρα για να επιτευχθούν οι απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες.

Φωτισμός

Όλοι οι λαμπτήρες του κτηρίου θα αντικατασταθούν από νέους λαμπτήρες LED. Επίσης, αισθητήρες φυσικού φωτισμού θα εγκατασταθούν κοντά στα παράθυρα των τριών ​​τελευταίων ορόφων, έτσι ώστε ο τεχνητός φωτισμός να απενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχουν τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού.

ΑΠΕ

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 26,7 kWp θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτηρίου. Η παραγωγή ενέργειας θα είναι ίση με 37.300 kWh/έτος.

Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

Το BEMS θα ελέγχει και θα καταγράφει δεδομένα όπως οι θερμοκρασίες του αέρα, οι ώρες λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας του κάθε κλιματιστικού VRV ξεχωριστά. Επίσης, θα καταγράφει και θα διαχειρίζεται την κατανάλωση ενέργειας για τον φωτισμό.

Σε όλα τα παράθυρα θα τοποθετηθεί ένας on/off διακόπτης συνδεμένος με το κλιματιστικό οροφής, έτσι ώστε να σταματά η λειτουργία του αυτόματα όταν ανοίγει το παράθυρο και η δραστηριότητα αυτή θα καταγράφεται από το BEMS.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1986
Επιφάνεια / Όγκος:
446 m2 / 1,518 m3
Τύπος κτηρίου:
Γραφεία
supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf
Link to Guide or Brochure

certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Τρία εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης μελετήθηκαν με στόχο να επιλεχθεί αυτό το οποίο έχει τον χαμηλότερο χρόνο απόσβεσης και άρα έχει περισσότερες πιθανότητες προσέλκυσης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το Σχέδιο Α΄ δεν περιλαμβάνει την εξωτερική μόνωση, το Σχέδιο Β΄ δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παραθύρων και το Σχέδιο Γ΄ δεν περιλαμβάνει καμία από τις δύο προαναφερθείσες επεμβάσεις. Η πιο ελκυστική επιλογή από οικονομικής άποψης ήταν το Σχέδιο Γ΄.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου πριν την ανακαίνιση (για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό) ανέρχεται στις 30.160 kWh/έτος, ποσό που αντιστοιχεί σε 97 kWh/m2/έτος.  Μετά την ανακαίνιση (εφαρμόζοντας το Σχέδιο Γ’), η κατανάλωση μειώνεται στο μηδέν.

Συγκεκριμένα, οι διάφορες επεμβάσεις, (χωρίς να συνυπολογίζεται το φωτοβολταϊκό σύστημα), μειώνουν την κατανάλωση σε 25 kWh/m2/έτος, εξοικονομώντας ενέργεια ίση με 21.278 kWh/έτος, εξοικονόμηση που αντιπροσωπεύει το 71% της ενεργειακής κατανάλωσης πριν από την ανακαίνιση. Οι εναπομείνασες ανάγκες θα καλύπτονται πλήρως από το φωτοβολταϊκό σύστημα, η απόδοση του οποίου ισούται με 37.000 kWh/έτος. Το πλεόνασμα ενέργειας (28,428 kWh/έτος) θα χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες χρήσεις που προαναφέρθηκαν.

Μείωση εκπομπών CO2

Η ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτει από την εφαρμογή του Σχεδίου Γ’ είναι ίση με 57,9 τόνους.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh/έτος) 59,543 58,578
Κόστος (€) 124,396 86,266
Εξοικονόμηση χρημάτων (€/έτος) 7,454 7,205
Χρόνος απόσβεσης (έτη) 16.7 12.0
Μείωση εκπομπών CO2 (τόνοι/έτος) 58.9 57.9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος ανακαίνισης

Το κόστος των επεμβάσεων που εξαιρούνται ανέρχεται σε 25.830 € για την εξωτερική μόνωση και σε 12.300 € για την αντικατάσταση των παραθύρων.
Εξοικονόμηση δαπανών

Η συνολική εξοικονόμηση δαπανών ανέρχεται σε 7.205 €/έτος. Η μείωση των δαπανών λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας αντιστοιχεί σε 4.031 €/έτος. Το κόστος συντήρησης, όμως, είναι μεγαλύτερο από πριν κατά 970 €/έτος, αποφέροντας συνολικά εξοικονόμηση που αντιστοιχεί σε 3.061 €/έτος. Υπάρχει, όμως, και επιπλέον αύξηση των οικονομικών κερδών από τη χρήση του πλεονάσματος της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό αξίας 4.144 €/έτος.

ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, ο δήμος Αλίμου έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των επιλεγμένων κτηρίων. Το καταλληλότερο μοντέλο χρηματοδότησης είναι να αναθέσει το έργο σε εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών. Η ΕΕΥ έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει το συνολικό κόστος της επένδυσης, την υλοποίηση του έργου, τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να εγγυηθεί την ενεργειακή απόδοση των συμφωνημένων λύσεων. Η εξοικονόμηση χρημάτων που θα προκύψει από την εξοικονόμηση ενέργειας, θα κατανεμηθεί μεταξύ της ΕΕΥ και του δήμου όπως προβλέπει η σύμβαση (σύμφωνα με τη σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους-Shared Savings).

Οικονομικό μοντέλο

Η πιο αποδοτική πηγή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου είναι χρήματα που προέρχονται από την αγορά (ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια), σε συνδυασμό με επιδοτούμενα δάνεια. Η λιγότερο ευνοϊκή μορφή χρηματοδότησης είναι οι επιδοτήσεις, γιατί έχουν μηδενική ανατροφοδότηση. Άπαξ και χρησιμοποιηθούν, τα χρήματα που προέρχονται από επιδοτήσεις δεν μπορούν να ξανα επενδυθούν στην αγορά. Παρόλα αυτά, σε πολλές ανακαινίσεις ΣΜΕΚ οι επιδοτήσεις κρίνονται απαραίτητες, γιατί καθιστούν το έργο ελκυστικό στην αγορά. Το βέλτιστο οικονομικό μοντέλο περιλαμβάνει, επίσης, τη χορήγηση επαρκών επιδοτούμενων δανείων, γεγονός που κάνει το έργο βιώσιμο και προσελκύει επενδυτές.

Η βέλτιστη οικονομική δομή αποτελείται από :

  • Χρήση ιδίων κεφαλαίων ΕΕΥ: 14%
  • Επιδοτούμενα δάνεια: 75%
  • Δανειοδοτική Διευκόλυνση ΦΠΑ: 11%

Η αναμενόμενη περίοδος αποπληρωμής του έργου είναι περίπου 13 χρόνια, ενώ η διάρκεια της ΣΕΑ είναι 15 χρόνια, διάρκεια σχετικά μεγάλη, εξακολουθεί όμως να είναι αποδεκτή εντός του πλαισίου της αγοράς.

Επιπλέον σκέψεις

Σύμφωνα με τη ΣΕΑ, τα χρήματα από την εξοικονόμηση δαπανών θα διατίθενται για την αποπληρωμή της επένδυσης. Μόνο το 5% θα αποδίδεται στον δήμο, ο οποίος όμως έχει μηδενική συμμετοχή στο κόστος της επένδυσης. Από τη στιγμή που η επένδυση αποπληρωθεί πλήρως, όλα τα κέρδη θα αποδίδονται στον δήμο.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HVAC 21,550
Συστήματα φωτισμού 4,041
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες 45,977
Νυχτερινός αερισμός 3,874
Σύστημα ελέγχου 10,824
Συνολική επένδυση 86,266

municipalofficesalimos

supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf

Link to D3.7 pdf