ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΜΕΚ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CERtuS

Αυτή η σελίδα περιέχει παραδείγματα ανακαινίσεων  ΣΜΕΚ σε δημόσια κτήρια και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου υλοποίησης τους, όπως αυτά μελετήθηκαν στο έργο CERtuS.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο όνομα του κάθε έργου.

 

ΙΤΑΛΙΑ- ΜΕΣΙΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΙΜΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΚΟΪΜΠΡΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΡΡΕΝΤΕΡΙΑ