Αυτή η σελίδα περιέχει μια βάση δεδομένων με ενεργειακά αποδοτικά δομικά υλικά, τεχνολογίες και συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Αυτή η βάση δεδομένων συνοψίζει την ανάλυση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης κτηρίων, με έμφαση στη:

  • Μείωση των απωλειών ενέργειας μέσω του κελύφους
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Εξοπλισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
  • Τεχνολογίες για την ορθολογική χρήση της ενέργειας

Εισαγωγή των περιεχομένων της ακόλουθης βάσης

Κάθε λύση παρουσιάζεται με μια σύντομη τεχνική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των κύριων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, τις συνθήκες χρήσης και εφαρμογής και την αιχμή της τεχνολογίας. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα επιλέγοντας το αντίστοιχο λινκ.

Demand Reduction Through the Envelope
Renewable Energy Sources (RES)
Equipment
ICT