certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΟΪΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

portugal-city-hall

Το κτήριο αποτελείται από τρεις ορόφους και δύο ημιωρόφους, ενώ η κεντρική πρόσοψη είναι προσανατολισμένη στη Δύση.

Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι φέρουσα τοιχοποιία και έχουν πάχος 90-145 cm. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες έχουν μονά τζάμια και κουφώματα από ξύλο. Από τη θερμογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο προκύπτει ότι οι τοίχοι παρουσιάζουν καλή θερμική απόδοση, αλλά τα παράθυρα παρουσιάζουν προβλήματα μόνωσης, τα οποία επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπουν μεγάλες απώλειες θερμότητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το κτήριο δεν παρουσιάζει σοβαρές παθολογίες, όπως ανάπτυξη υγρασίας ή μούχλας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Το κύριο οικονομικό εμπόδιο στην εφαρμογή του σχεδίου ανακαίνισης είναι το υψηλό συνολικό κόστος της επένδυσης. Ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος προκύπτει από την έλλειψη εγγυημένης εκτίμησης για την αξία του έργου, κάτι που οφείλεται στις διακυμάνσεις των τιμών των ενεργειακών τεχνολογιών.

Νομοθετικά εμπόδια

Ένα μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης Κοΐμπρα, καθώς επίσης παλαιότερα κτήρια του Πανεπιστημίου και άλλα αστικά κτήρια έχουν ενταχθεί από τις 22 Ιουνίου 2013 στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η συγκεκριμένη έκταση ονομάζεται «Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα – Alta and Sofia» (http://worldheritage.uc.pt/). Αποτελείται από ένα σύνολο κτηρίων που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό ίδρυμα, είτε μέσω της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση, είτε μέσω της συμβολής τους στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το δημαρχείο της Κοΐμπρα εντάσσεται σε αυτήν την περιοχή και, ως εκ τούτου, αυστηροί περιορισμοί ισχύουν για την ανακαίνιση του λόγω των κανονισμών που ισχύουν για τα διατηρητέα κτήρια. Συνεπώς, δεν επιτρέπονται επεμβάσεις στο κέλυφος του κτηρίου που θα αλλοιώσουν τις όψεις του.

Το κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κοΐμπρα και χτίστηκε μετά την κατεδάφιση μέρους του παλαιού Μοναστηριού της Santa Cruz. Η κατεδάφιση και η ανακατασκευή πραγματοποιήθηκαν κυρίως μεταξύ του διαστήματος 1876-1879, παρόλα αυτά μερικές εργασίες συνεχίστηκαν σταδιακά μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Το κτήριο χρησιμοποιείται ως δημαρχείο και αποτελείται από γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους.

Σύντομη παρουσίαση:

https://www.youtube.com/watch?v=IrsS95cpta4

 

Λειτουργεί κυρίως μεταξύ των ωρών 7:30-19:30 τις καθημερινές. Ωστόσο, η πρόσβαση του κοινού είναι εφικτή μόνο μεταξύ του διαστήματος 9:00-17:00. Το κτήριο φιλοξενεί 220 εργαζόμενους και πάνω από 25.000 επισκέπτες τον χρόνο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
Κέλυφος Κτηρίου

Οι τοίχοι έχουν καλή θερμομόνωση, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί η ανακαίνιση της οροφής. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανακαίνισης προτάσεις για την αναβάθμιση του κελύφους.

Τα παράθυρα παρουσιάζουν υψηλές θερμικές απώλειες, καθώς όμως το κτήριο εντάσσεται στον κατάλογο μνημείων της UNESCO, δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από διπλούς υαλοπίνακες, επειδή τα αυθεντικά κουφώματα είναι διατηρητέα και απαγορεύεται να αλλαχθούν. Μία λύση θα ήταν να σχεδιαστούν ειδικά παράθυρα για το εσωτερικό του κτηρίου, ο σχεδιασμός τους όμως θα έπρεπε να γίνει ειδικά για το συγκεκριμένο κτήριο –καθώς δεν υπάρχουν κατάλληλες, διαθέσιμες λύσεις στην αγορά– και το κόστος θα ήταν πολύ υψηλό. Έτσι, η βελτίωση των ανοιγμάτων δεν συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο της ανακαίνισης.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Το σύστημα HVAC αποτελείται από 8 πολυδιαιρούµενες και 21 αυτόνομες μονάδες, συνολικής ψυκτικής ισχύος 273,02 kW. Τα περισσότερα από τα συστήματα είναι παλαιά και έχουν χαμηλή απόδοση. Η αντικατάσταση των αυτόνομων μονάδων από πολυδιαιρούµενες ή η συγκέντρωση των πολυδιαιρούμενων συστημάτων σε λιγότερες μονάδες δεν μελετήθηκε, αφού κάτι τέτοιο θα είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στη λειτουργία του κτηρίου. Συνεπώς, κάθε σύστημα θα αντικατασταθεί από ένα όμοιου τύπου, υψηλότερης όμως απόδοσης.

Φωτισμός

Το υπάρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τύπους φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, όπως τους λαμπτήρες φθορισμού Τ8 και Τ5, διάφορους τύπους συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, λαμπτήρες πυρακτώσεως, σποτ και προβολείς αλογόνου, που θα αντικατασταθούν όλοι από λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

ΑΠΕ

Καθώς πολλές επεμβάσεις που θα βοηθούσαν στη μετατροπή του κτηρίου σε ΣΜΕΚ απαγορεύονται λόγω του ότι ανήκει στον κατάλογο της UNESCO, πρέπει να χρησιμοποιηθούν λύσεις νέας γενιάς. Η χρήση παραδοσιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων απορρίφθηκε, γιατί θα επηρέαζαν δραματικά την όψη του κτηρίου. Έτσι, μελετήθηκε το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν ηλιακά κεραμίδια στην οροφή.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η εγκατάσταση ηλιακών κεραμιδιών σε έκταση 2.102 m2 με συνολική ισχύ 126,1 kWp και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 143,3 MWh/έτος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1876-1879
Επιφάνεια / Όγκος:
5,880 m2 / 40,575 m3
Τύπος κτηρίου:
Δημαρχείο / Πολλαπλές υπηρεσίες
supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf

Link to Guide or Brochure

certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΟΪΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας πριν την ανακαίνιση ισούται με 305.107 kWh/έτος (ηλεκτρισμός) και αντιστοιχεί σε 51,9 kWh/m2. Μετά την ανακαίνιση, η κατανάλωση μειώνεται σε 55.508 kWh/έτος (ηλεκτρισμός), ποσό που αντιστοιχεί σε 9,4 kWh/m2. Μετά την ανακαίνιση επομένως, εξοικονομείται το ποσό των 42.739 €/έτος και επιτυγχάνεται στο κτήριο εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 72,1%.

Μείωση εκπομπών CO2

Η μείωση εκπομπών CO2 ανέρχεται σε 34,92 τόνους/έτος.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ

Για την αξιολόγηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνυπολογίστηκε ότι η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 90%. Το 72,1% των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου θα καλύπτεται από ΑΠΕ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας 249,599 kWh
Κόστος 723,949 €
Εξοικονόμηση χρημάτων 42,739 €/έτος
Χρόνος απόσβεσης 16.94 έτη
Μείωση εκπομπών CO2 34.92 τόνοι /έτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περίοδος αποπληρωμής έργου

Ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι 17 χρόνια.

Κόστος ανακαίνισης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 632.068 € και αντιστοιχεί σε 107,5 €/m2.

Εξοικονόμηση δαπανών
Η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει τις δαπάνες κατά 34.880 €/έτος.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HVAC 80,209
Συστήματα φωτισμού 16,917
ΑΠΕ 534,942
Κέλυφος κτηρίου 0
Σύστημα ελέγχου 0
Συνολική επένδυση 632,068

ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Στην κατάρτιση της ΣΕΑ, σύμφωνα με το παραδοτέο D3.5, επιλέχθηκε το μοντέλο Διαμοιραζόμενου Οφέλους (shared savings), που είναι και το πιο διαδεδομένο ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στο CERtuS. H EEY αναμένεται να επενδύσει μέσω ενός φορέα ειδικού σκοπού.

 

Διάρκεια ΣΕΑ 

Η σύμβαση θα διαρκέσει 25 χρόνια.

Πηγές χρηματοδότησης 

Δεδομένης της πρότασης ανακαίνισης και των χαρακτηριστικών του σχεδίου, είναι δυνατή η συμμετοχή ΕΕΥ στο έργο στις σημερινές συνθήκες αγοράς, απαιτείται όμως συνδυασμός διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης και πιο συγκεκριμένα:

  • Χρήση ιδίων κεφαλαίων: 26%
  • Δανεισμός υψηλής προτεραιότητας: 61%
  • Δανειοδοτική Διευκόλυνση ΦΠΑ: 13%

Χρόνος αποπληρωμής ιδίων κεφαλαίων

Ο χρόνος αποπληρωμής των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται σε 18 χρόνια.

Επιπλέον σκέψεις

Στο συγκεκριμένο έργο προκύπτουν επαρκείς ταμειακές εισροές για να αποπληρωθεί το χρέος, όχι όμως για να καλυφθεί και το κεφάλαιο που θα επενδύσει η ΕΕΥ. Συνεπώς, η ανάμειξη ΕΕΥ στις παρούσες συνθήκες αγοράς είναι βιώσιμη, δεν κρίνεται όμως αρκετά επικερδής.

  • Σύνδεσμος πίνακα Οικονομικής αξιολόγησης (*)

coimbratownhall

 

supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf
Link to D3.7 pdf