Συμβολή του SBI – Πανεπιστήμιο Aalborg\r\n\r\nΓια ένα έργο με πολλούς εταίρους όπως είναι το CERTUS, ένα σχετικά απλό σύστημα διαχείρισης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η συνεχής πρόοδος του. Το έργο CERTUS αποτελείται από τρεις επιτροπές, την Επιτροπή Συντονισμού του έργου, την Επιτροπή Επικοινωνίας και Διάδοσης του έργου και την Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου. Η τελευταία είναι υπεύθυνη για τη συνεχή παρακολούθηση και επιμέλεια της ποιότητα των εργασιών…διαβάστε περισσότερα