Το έργο CERtuS παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας 2016 στις Βρυξέλλες με επιτυχία.

Και στις δύο συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο Residence Palace, rue de la Loi 155 στις 15 Ιουνίου και στις 16 Ιουνίου, πολλά άτομα επισκέφθηκαν το περίπτερο του CERtuS, δείχνοντας ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του έργου.  

Στις ένας προς έναν συναντήσεις οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους εταίρους του έργου, για τα επιτυχημένα παραδείγματα ανακαίνισης κτιρίων σε ΣΜΕΚ και για τους καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια.