buildings

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

LEKUONA – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο δήμος της Ερρεντερία έχει αναλάβει το φιλόδοξο σχέδιο της αναβάθμισης ενός πρώην βιομηχανικού κτηρίου σε σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του εγχειρήματος, γιατί το έργο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων σε ολόκληρη την περιοχή. Η κατάταξή του ως κτήριο «Ενεργειακής κλάσης Α» απαιτεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου και οι εκπομπές CO2 να είναι πολύ χαμηλές συγκρινόμενες με ένα τυπικό κτήριο. Αλλαγές στο κέλυφος, προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αλλαγή των υπαρχόντων συστημάτων HVAC με συστήματα μεγαλύτερης απόδοσης είναι μερικές από τις δράσεις που έχουν ήδη μελετηθεί. Καθώς ο δήμος και η τοπική κοινωνία έχουν ήδη εγκρίνει ένα πλάνο ριζικής ανακαίνισης, λίγες μόνο βελτιώσεις μπορούν να προστεθούν. Εντούτοις, θα υλοποιηθούν ορισμένες επεμβάσεις, όπως η χρήση ΑΠΕ, με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Οι λύσεις που προτείνει το πρόγραμμα CERtuS μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον δήμο για την ενεργειακή αναβάθμιση και άλλων δημόσιων κτηρίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Ο δήμος και η τοπική διοίκηση της Gipuzkoa έχουν ήδη εγκρίνει έναν προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων € για την ανακαίνιση του κτηρίου. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση νέων μέτρων ενέχει  κινδύνους, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας του νομικού πλαισίου όσον αφορά στη χρήση φωτοβολταϊκών, που περιορίζεται από μία σειρά τελών που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σχέση κόστους/αποτελέσματος (π.χ. επιβάλλεται φόρος για κάθε παραγόμενη kWh). Επιπλέον, το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν καταναλώνεται, επιστρέφει στο δίκτυο χωρίς κάποιο αντίτιμο.

Νομοθετικά εμπόδια

Τμήμα του κτηρίου υπόκειται στον νόμο για τις παράκτιες περιοχές 22/88 (1988), που προστατεύει κτίσματα που απέχουν μέχρι και 20 μέτρα από τις εκβολές του ποταμού. Συνεπώς, το τμήμα αυτό θα αποκατασταθεί και θα διατηρηθεί, ενώ μία νέα κατασκευή θα προστεθεί στην πίσω πλευρά.

Το 1858 άνοιξε ο πρώτος φούρνος της οικογένειας Lekuona στην Ερρεντερία, μίας παραδοσιακής οικογένειας αρτοποιών που συνεχίζει την παράδοση μέχρι σήμερα. Με την πάροδο του χρόνου, το μικρό αρτοποιείο μετατράπηκε σε βιομηχανία παραγωγής άρτου. Το 1960 η ανάγκη για εκσυγχρονισμό οδήγησε στη μετεγκατάσταση της επιχείρησης –προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς– σε ένα βιομηχανικό κτήριο κοντά στο ποτάμι, που έγινε γνωστό ως κτήριο Lekuona. Το αρτοποιείο συνέχισε την λειτουργία του στις εγκαταστάσεις αυτές μέχρι το 2005, που η επιχείρηση αποφάσισε να μεταφερθεί σε μεγαλύτερο κτήριο. Το εγκαταλελειμμένο πια  κτήριο Lekuona ανήκει στον δήμο, που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση και επαναχρησιμοποίησή του. Το κτήριο προστατεύεται μερικώς από τον νόμο περί παράκτιων περιοχών και ο βιομηχανικός χαρακτήρας του θα πρέπει να διατηρηθεί. Ο δήμος φιλοδοξεί να μετατρέψει το κτήριο σε πολιτιστικό κέντρο, που θα περιλαμβάνει και σχολή χορού. Θα είναι γνωστό με το όνομα “Dantzagune – Arteleku” και θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου πολιτιστικής αναβάθμισης της πόλης και μετατροπής της σε πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο.

Το κτήριο Lekuona είναι χτισμένο κοντά στις εκβολές του ποταμού Oiartzun και αποτελείται από μία μεγάλη κεντρική κατασκευή και δύο πλαϊνά μικρότερα κτήρια, συνολικής έκτασης περίπου 2.000 m2. Έχει τρεις ορόφους κι ένα υπόγειο. Το σχήμα του κεντρικού κτηρίου είναι ορθογώνιο και των παρακείμενων τραπεζοειδές. Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν παρόμοια δομή, όμως ο δεύτερος διαφέρει αφού αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνισης προβλέπει την προσθήκη ενός νέου τμήματος και θα αναβαθμίσει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου σε κτήριο «Ενεργειακής κλάσης Α», όπως ορίζεται από τον ισπανικό Τεχνικό Κώδικα Δόμησης (CTE).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1963
Επιφάνεια / Όγκος:
4,406m2 / 20,328 m3
Τύπος κτηρίου:
Βιομηχανικό
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
Κέλυφος Κτηρίου

Οι κατασκευαστικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για το κέλυφος θα πρέπει να συντελέσουν στη μετατροπή του κτηρίου σε ΣΜΕΚ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη σχεδιαστεί, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της διατήρησης των υπαρχόντων στοιχείων και της επίτευξης των στόχων ενεργειακής απόδοσης.

Αδιαφανές Κέλυφος: Οι τοίχοι είναι φέρουσα τοιχοποιία με διάκενο αέρα χωρίς μόνωση.  Θα μονωθούν εσωτερικά με ορυκτοβάμβακας και γυψοσανίδες, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αισθητική. Οι νέοι τοίχοι θα έχουν παρόμοια υλικά και μόνωση. Η οροφή, που είναι φτιαγμένη από ενισχυμένο σκυρόδεμα, θα ενισχυθεί με πετάσματα τύπου σάντουιτς με υψηλής πυκνότητας ορυκτοβάμβακα. Το υπόγειο είναι φτιαγμένο από σκυρόδεμα πάνω από την πλάκα του δαπέδου. Η ανακαίνιση προβλέπει την επικάλυψη της πλάκας από μία ξύλινη κατασκευή με μόνωση.

Υαλοπίνακες: Όλα τα παράθυρα θα αντικατασταθούν από παράθυρα με διπλά τζάμια με διάκενο αέρα.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Το σύστημα HVAC του κτηρίου θα αποτελείται από κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (AHU), που θα συγκεντρώσουν όλες τις λειτουργείες (εξαερισμός, θέρμανση, ψύξη) σε έναν ενιαίο μηχανισμό. Διάφορα τερματικά θα εγκατασταθούν στρατηγικά στην οροφή, ώστε να διανέμουν σωστά τον αέρα στους προκαθορισμένους χώρους του κτηρίου. Ζεστό νερό χρήσης, απαραίτητο για τη διαδικασία θέρμανσης, θα παρέχεται από λέβητα βιομάζας που θα βρίσκεται στο υπόγειο. Όλες οι επιλογές εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί εξασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση και συνθήκες άνεσης, οπότε δεν έχουν προταθεί τροποποιήσεις.

Φωτισμός

Ο φωτισμός έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ισπανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα CTE – DB HE και UNE – EN 12464.1 και θα πληροί όλες τις παραμέτρους ενεργειακής απόδοσης και άνεσης για τους χρήστες.

ΑΠΕ

Το σύστημα θέρμανσης θα λειτουργεί με λέβητα βιομάζας. Υπολογίζοντας ότι περίπου το 50% του κτηρίου θα βρίσκεται σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή, επιλέχθηκε λέβητας ονομαστικής ισχύος 201 kW. Η βιομάζα θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ουδέτερη όσον αφορά στις εκπομπές CO2. Συνεπώς, όλη η ενέργεια για θέρμανση θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Στην οροφή του κτηρίου θα εγκατασταθούν 450 φωτοβολταϊκά πάνελ σε έκταση 281 m2. Ο προσανατολισμός τους θα είναι αυτός της οροφής του κτηρίου, ώστε να μειωθεί η οπτική τους όχληση. Τα φωτοβολταϊκά θα παράγουν συνολικά 35,75 MWh/έτος (συγκεκριμένα 1.050 kWh/kWp/έτος).

supportedby ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf
Link to Guide or Brochure

buildings

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

LEKUONA – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα φωτοβολταϊκά θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 35.745 kWh/έτος.

Μείωση εκπομπών CO2

Η ανακαίνιση θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 23,19 τόνους/έτος.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ

Το 59% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Συνολικά, τα φωτοβολταϊκά και η βιομάζα θα παρέχουν 194.568 kWh/έτος.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας 35,745 kWh
Κόστος 126,588 €
Εξοικονόμηση χρημάτων 5,004 €/έτος
Χρόνος απόσβεσης 25 έτη
Μείωση εκπομπών CO2 23.19 τόνοι/έτος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κόστος ανακαίνισης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 126.588 €, που αντιστοιχεί σε 29 €/m2, και περιλαμβάνει μόνο την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, καθώς δεν συμπεριλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο.

Περίοδος αποπληρωμής έργου

Ο χρόνος αποπληρωμής του έργου υπολογίζεται σε περισσότερο από 30 χρόνια.

Εξοικονόμηση δαπανών

Καθώς το κτήριο αρχικά ήταν εγκαταλελειμμένο, για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους ελήφθη υπ’ όψη η μείωση του κόστους για την ηλεκτρική ενέργεια κατά 3.704 € ετησίως.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΠΕ 126,588

ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Σκοπός του έργου είναι να μετατραπεί ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο σε πολιτιστικό κέντρο. Στο έργο, που είχε ήδη εγκριθεί από τον δήμο, προστέθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για να διευκολυνθεί η μετατροπή του κτηρίου σε ΣΜΕΚ. Οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν μία άμεση σύγκριση των οικονομικών και ενεργειακών δαπανών πριν και μετά την ανακαίνιση, εκτιμάται όμως πως θα υπάρξουν οφέλη και στους δύο τομείς.

Είναι απαραίτητο να δομηθεί ένα επενδυτικό σχέδιο με ισχυρή τη συμμετοχή του δήμου. Το βέλτιστο σχήμα είναι:

  • Κεφάλαια της ΕΕΥ: 9%
  • Επιδότηση: 59%
  • Επιδοτούμενα δάνεια: 25%
  • Δανειοδοτική Διευκόλυνση ΦΠΑ: 7%

Καθώς μεγάλο μέρος της επένδυσης γίνεται από τον ίδιο τον δήμο, για τη ΣΕΑ θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ένας συνδυασμός του μοντέλου Εγγυημένης Εξοικονόμησης (Guaranteed Savings) και Διαμοιραζόμενου Οφέλους (Shared Savings) της τάξεως του 5%, προκειμένου να ελαττωθεί ο χρόνος αποπληρωμής.

Διάρκεια ΣΕΑ 

Η διάρκεια της ΣΕΑ είναι περίπου 25 χρόνια.

Επιπλέον σκέψεις

Μία σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα ορίζει ότι οι υπηρεσίες της ΕΕΥ επεκτείνονται και στον τομέα της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και της διαχείρισης του πολιτιστικού κέντρου, θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΥ στην επένδυση και να μειώσει τις ανάγκες για κάλυψη των αναγκών από δημόσιους πόρους.

  • Σύνδεσμος πίνακα Οικονομικής αξιολόγησης (*)

lecuona-errenteria

supportedby ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf
Link to D3.7 pdf