certus_cost_eff 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

KAPITAIN ETXEA – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 spain-kapitain-etxea2

Το πρόγραμμα CERtuS μελετά τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων. Ο δήμος έχει ήδη σχεδιάσει την προσθήκη ανελκυστήρα και νέας σκάλας στο κτήριο. Η αλλαγή στη χρήση του κτηρίου, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα συστήματα, δυσχεραίνει τις εκτιμήσεις για πριν και μετά τις επεμβάσεις. Η τωρινή ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς, γιατί το αρχείο χρησιμοποιείται σποραδικά και δεν μπορεί να συγκριθεί με τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, όταν το Κέντρο θα είναι ανοιχτό για το κοινό καθημερινά 10:00-20:00. Συνεπώς, για να αξιολογηθούν οι ενεργειακές επεμβάσεις προσομοιώθηκε η νέα λειτουργία του κτηρίου υπό τις τρέχουσες και τις μελλοντικές συνθήκες. Ο υπάρχων φωτισμός και το εγκατεστημένο σύστημα Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού (HVAC) δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και την εξυπηρέτηση του κοινού. Προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο άνεσης, θα πρέπει να προσαρμοσθεί το μέγεθος των συστημάτων φωτισμού και HVAC, γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση των ενεργειακών αναγκών. Η διαρκής λειτουργία όμως του κτηρίου θα συμβάλλει στη σωστή συντήρηση και θα αποφευχθούν δαπάνες σχετικές με ζητήματα εγκατάλειψης. Τέλος, η νέα χρήση θα ωφελήσει και τους πολίτες, καθώς το κτήριο και η νέα του λειτουργία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικοί/Χρηματοδοτικοί κίνδυνοι
Αν και το κτήριο είναι μικρών διαστάσεων και δεν απαιτείται υψηλή επένδυση για την ανακαίνισή του, η έλλειψη δημόσιων πόρων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών καθιστά δύσκολη την υλοποίηση του σχεδίου. Η ανακαίνιση του κελύφους θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή απόδοση και θα επιφέρει οικονομικό όφελος. Το κέρδος όμως από τη χρήση φωτοβολταϊκών στη συγκεκριμένη περιοχή (όπου τα πάνελ είναι μικρής επιφάνειας και η ηλιακή ακτινοβολία χαμηλή) είναι περιορισμένο.Νομοθετικά εμπόδια

Στην παλαιά πόλη της Ερρεντερία πολλά κτήρια είναι διατηρητέα, λόγω της αισθητικής και ιστορικής τους αξίας. Στην περίπτωση του Kapitain Etxea απαγορεύονται οι αλλαγές στα εξωτερικά τοιχώματα.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1638 η πόλη της Ερρεντερία έπρεπε να ξαναχτιστεί από την αρχή. Τα πιο σημαντικά κτήρια του ιστορικού κέντρου της πόλης χτίστηκαν αυτήν την περίοδο. Ένα από τα κτήρια μνημειακού χαρακτήρα είναι και το «Σπίτι του Καπετάνιου» (Kapitain Etxea), που πήρε το όνομα του από τον Martín de Rentería y Uranzu, γνωστό ως «ο Καπετάνιος της Ερρεντερία». Η βάση του έχει παραλληλόγραμμο σχήμα, η οροφή του είναι τριγωνική και η πρόσοψη είναι φτιαγμένη από λαξευμένες πέτρες από ψαμμίτη. Αρχικά το κτήριο είχε ένα ισόγειο και δύο ορόφους, στη συνέχεια όμως έγιναν αλλαγές στη δομή του πάνω μέρους. Οι όροφοι δεν έχουν το αρχικό τους ύψος και ανοίγματα βρίσκονται εκεί που παλιά βρισκόταν το χώρισμα μεταξύ τους. Το 1925 το αρχικό κτίσμα χωρίστηκε σε δύο επιμέρους κτήρια και σήμερα η διαφοροποίησή τους γίνεται αισθητή μόνο μέσω των σκεπών τους. Στο ισόγειο του κτηρίου υπάρχει μία σειρά από ανοίγματα, ενώ στους ορόφους υπάρχουν μπαλκόνια με σιδερένια κιγκλιδώματα. Στη δεξιά πλευρά του κτηρίου υπάρχουν κατοικίες, ενώ η αριστερή φιλοξενούσε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, το 1984 η πρόσοψη του κτηρίου καθαρίστηκε και το εσωτερικό του αναδιαμορφώθηκε.

Επί του παρόντος, το κτήριο χρησιμοποιείται ως παράρτημα του δημοτικού αρχείου και η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε υπαλλήλους του δήμου, λόγω κακών συνθηκών πρόσβασης. Ο δήμος αποφάσισε να ανακαινίσει το κτήριο και να το μετατρέψει σε Κέντρο Παραδοσιακής Βάσκικης Ενδυμασίας. Η νέα χρήση καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση επεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης και άνεσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Κέλυφος Κτηρίου

Η ανάλυση των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου έδειξε ότι τα πιο αδύναμα σημεία του είναι οι τοίχοι και τα παράθυρα, που έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Επίσης, η οροφή και το δάπεδο ευθύνονται και για τη θερμική απώλεια του κελύφους.

Αδιαφανές κέλυφος:  Οι μπροστινοί και οι πίσω τοίχοι του κτηρίου είναι φτιαγμένοι από λαξευμένες πέτρες από ψαμμίτη. Η πίσω όψη βλέπει σε αυλή και έχει συντελεστή θερμοπερατότητας 2,60 W/m2K. Καθώς το κτήριο είναι διατηρητέο, οποιαδήποτε επέμβαση στους τοίχους πρέπει να γίνει από την εσωτερική πλευρά και με τρόπο τέτοιον, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η ήδη περιορισμένη επιφάνεια των ορόφων. Για τη μόνωση θα χρησιμοποιηθεί ορυκτοβάμβακας, προκειμένου να επιτευχθεί συντελεστής θερμοπερατότητας 0,35 W/m2K. Η οροφή, η οποία είναι κατασκευασμένη από ξύλο και δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, θα αντικατασταθεί πλήρως. Η νέα κατασκευή θα είναι παρόμοιου τύπου, αλλά με ενισχυμένη διαπνέουσα μόνωση και στεγάνωση με φράγμα υδρατμών. Η επέμβαση αυτή θα μειώσει τον συντελεστή θερμοπερατότητας από 2,42 σε 0,24 W/m2K. Επίσης, θα μονωθεί η πλάκα στο ισόγειο, καθώς είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα που έρχεται σε απευθείας επαφή με το έδαφος και επηρεάζεται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο συντελεστής θερμοπερατότητας να μειωθεί από 2,42 σε 0,22 W/m2K.

Υαλοπίνακες: Τα υπάρχοντα τζάμια και κουφώματα θα αντικατασταθούν από υαλοπίνακες με διάκενο και χαμηλό συντελεστή εκπομπής. Επίσης, τα κουφώματα θα είναι ξύλινα, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί η εμφάνιση του κτηρίου. Ο υπάρχων φωταγωγός θα καταργηθεί για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά.

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC)

Το HVAC θα ανακαινιστεί πλήρως. Ένα από τα κριτήρια ήταν η αποφυγή εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων και ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Έτσι, επιλέχθηκε η λύση μιας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (AHU), που να συνδυάζει εξαερισμό, θέρμανση και ψύξη. Επίσης, η χρήση ενιαίου συστήματος αεραγωγών θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση της έλλειψης χώρου. Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, η μονάδα AHU θα περιλαμβάνει και σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το οποίο θα είναι εγκατεστημένο στη σοφίτα.

Φωτισμός

Το υπάρχον σύστημα φωτισμού διαθέτει φωτιστικά πολλών διαφορετικών τεχνολογιών, τα οποία είναι άνισα κατανεμημένα στο κτήριο. Ολόκληρο το σύστημα θα αντικατασταθεί με νέο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές φωτισμού που έχουν οριστεί για μουσειακούς χώρους, αλλά και για την επίτευξη της άνεσης των χρηστών.

ΑΠΕ

Το σχέδιο ανακαίνισης συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 3,4 kWp. Η παρεχόμενη ισχύ θα είναι περιορισμένη λόγω των μικρών διαστάσεων του κτηρίου. Ο φωταγωγός θα καταργηθεί και στη θέση του θα τοποθετηθούν μονοκρυσταλλικά πάνελ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έτος κατασκευής:
1650 (περίπου.)
Επιφάνεια / Όγκος:
395 m2 / 1,362 m3
Τύπος κτηρίου:
Δημοτικό αρχείο
 supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.1 pdf
Link to D2.3 pdf
Link to Guide or Brochure

 certus_cost_eff

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΜΕΚ  ΚΤΗΡΙΑ CERTUS

KAPITAIN ETXEA – ΕΡΡΕΝΤΕΡΪΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η σημερινή κατανάλωση του κτηρίου ισούται με 54.383 kWh/έτος (φυσικό αέριο) και 14.602 kWh/έτος (ηλεκτρισμός), ενώ η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ισούται με 93.039 kWh/έτος. Μετά την ανακαίνιση δεν θα χρησιμοποιείται φυσικό αέριο, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όμως θα αυξηθεί κατά 9.464 kWh/έτος. Η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα είναι 44.919 kWh/έτος. Βάσει των σημερινών τιμών στην Ισπανία, η εξοικονόμηση αυτή θα μειώσει τις ετήσιες δαπάνες κατά 4.971 €/έτος.

Μείωση εκπομπών CO2

Η ανακαίνιση θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 4,95 τόνους/έτος.

Ενσωμάτωση ΑΠΕ

Το 12% της απαιτούμενης ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών θα είναι 3.389 kWh/έτος.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας 44,919 kWh
Κόστος 111,636 €
Εξοικονόμηση χρημάτων 4,971 €/έτος
Χρόνος απόσβεσης 22 έτη
Μείωση εκπομπών CO2 4.95 τόνοι/έτος

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος ανακαίνισης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 111.636 € και αντιστοιχεί σε 295 €/m2.

Περίοδος αποπληρωμής έργου

Ο χρόνος αποπληρωμής του έργου είναι 22 χρόνια (συνυπολογίζοντας τη μείωση των εξόδων συντήρησης).

Εξοικονόμηση δαπανών

Οι δαπάνες για ενέργεια ανέρχονται ετησίως σε 1.528 €.

Οι δαπάνες για συντήρηση μετά την ανακαίνιση θα μειωθούν κατά 3.455 €/έτος. Το συνολικό όφελος, λοιπόν, θα είναι 4.971 €/έτος.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HVAC 21,540
Συστήματα φωτισμού (εσωτερικά) 26,624
ΑΠΕ 12,602
Κέλυφος κτηρίου 50,870
Σύνολο 111,636
ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

Το έργο περιλαμβάνει την αλλαγή χρήσης του κτηρίου από δημοτικό αρχείο σε μουσείο. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η άμεση σύγκριση και ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης που θα επιτευχθεί μέσω της ανακαίνισης, καθώς θα υπάρχει πληθώρα διαφορετικών παραμέτρων (οι συνθήκες εργασίας και θερμοκρασίας, το επίπεδο φωτισμού κτλ.). Εντούτοις, μπορούμε να προβλέψουμε ότι η ανακαίνιση θα αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και δαπανών.

Βάσει αυτών των δεδομένων, πρέπει να δομηθεί ένα οικονομικό σχέδιο με ισχυρή τη συμμετοχή του δήμου. Το βέλτιστο σχήμα είναι το εξής:

  • Κεφάλαια της ΕΕΥ: 10%
  • Επιχορήγηση: 88%
  • Δανειοδοτική Διευκόλυνση ΦΠΑ: 2%

Καθώς μεγάλο μέρος της επένδυσης γίνεται από τον ίδιο τον δήμο, για τη ΣΕΑ θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ένας συνδυασμός του μοντέλου Εγγυημένης Εξοικονόμησης (Guaranteed Savings) και First out (ο πάροχος αναλαμβάνει την αναβάθμιση και εγκατάσταση του εξοπλισμού κι έπειτα εισπράττει όλα τα εξοικονομούμενα χρήματα μέχρι να καλύψει πλήρως τα έξοδά του).

Διάρκεια ΣΕΑ 

Η διάρκεια της ΣΕΑ θα είναι 25 χρόνια, λόγω του μεγάλου χρόνου αποπληρωμής.

Επιπλέον σκέψεις

Το έργο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί μέρος της γενικότερης ανακατασκευής ενός κτηρίου, στο οποίο η ενεργειακή απόδοση εγγυάται και χρηματοδοτείται μερικώς από μία ΕΕΥ. Μία σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα ορίζει ότι οι υπηρεσίες της ΕΕΥ επεκτείνονται και στον τομέα της διαχείρισης και της συντήρησης του μουσείου, θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΥ στην επένδυση και να μειώσει τις ανάγκες για κάλυψη των αναγκών από δημόσιους πόρους.

  • Σύνδεσμος πίνακα Οικονομικής αξιολόγησης (*)

kapitainetxea-errenteria

 supp_zanca ΠΕΡΙΣΟΤΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link to D2.5 pdf
Link to D3.6 pdf
Link to D3.7 pdf